Potravinářská komora České republiky a Česká technologická platforma pro potraviny vyhlašují v roce 2022 již devátý ročník soutěže „Cena Potravinářské komory ČR o nejlepší inovativní potravinářský výrobek“. Cílem této soutěže je podpora českých potravin a jejich výrobců a především vyzvednutí českých inovativních potravinářských výrobků. Prostřednictvím této soutěže bychom zároveň rádi inspirovali ostatní potravinářské společnosti k inovativnímu přístupu k práci. Inovace jsou rozděleny do následujících kategorií: a) Bezpečnost a kvalita potravin; b) Reformulace roku; c) Potraviny pro zvláštní výživu. Hodnocení probíhá ve dvou skupinách podle velikosti podniku přihlašovatele: a. mikro nebo malý podnik; b. střední a velký podnik. Přihlášení výrobků do soutěže bude probíhat od 31. 3. do 30. 6. 2022. Podrobné informace o soutěži najdou zájemci na stránkách Potravinářské komory České republiky. Pravidla soutěže, vodítka pro zařazení do jednotlivých kategorií zůstávají stejná jako v roce 2021, k upřesnění došlo v článku "Podmínky soutěže", odstavci 3, kam byla doplněna věta "V rámci jedné přihlášky lze přihlásit výrobkové řady se stejnou charakteristikou".