Hlavní kritéria hodnocení soutěže „Cena Potravinářské komory ČR o nejlepší inovativní potravinářský výrobek“

  • Inovativnost výrobku (30 %)

  • Výživová hodnota výrobku – výrobek nemusí být v této oblasti inovativní, hodnotí se celkový profil potraviny (30 %)

  • Senzorické vlastnosti výrobku (30 %)

  • Celkový dojem hodnotitele (10 %)

Hodnocení přihlášených výrobků provádí nezávislá porota složená z odborníků vědeckých a výzkumných pracovišť, zástupců potravinářského průmyslu (organizátora soutěže) a dalších významných institucí.