'

O soutěži

Menu

O soutěži

Potravinářská komora České republiky a Česká technologická platforma pro potraviny vyhlašují čtvrtý ročník soutěže „Cena Potravinářské komory ČR o nejlepší inovativní potravinářský výrobek“.

Vítězné výrobky v kategorii Reformulace roku mohou používat logo Platformy pro reformulace (např. na obalech výrobků, webových stránkách a v další komunikaci výrobce), umožňující upozornit spotřebitele na výrobky s vylepšením složením i v případě, kdy toto snížení nedosahuje hodnot daných nařízením (ES) č. 1924/2006.

Cílem této soutěže je podpora českých potravin a jejich výrobců a především vyzvednutí českých inovativních potravinářských výrobků. Prostřednictvím této soutěže bychom zároveň rádi inspirovali ostatní potravinářské společnosti k inovativnímu přístupu k práci.

Vítězné potravinářské výrobky budou prezentovány a komunikovány směrem k laické i odborné veřejnosti,
a to na úrovni ČR i na úrovni mezinárodní. Výrobcům budou také zprostředkovány kontakty a možnost konzultace pro jejich další inovativní rozvoj.

Vítězné výrobky v kategorii Reformulace roku mohou používat logo Platformy pro reformulace (např. na obalech výrobků, webových stránkách a v další komunikaci výrobce), umožňující upozornit spotřebitele na výrobky s vylepšením složením i v případě, kdy toto snížení nedosahuje hodnot daných nařízením (ES) č. 1924/2006.

Přihláška

Přihlášení probíhá v termínu od 31. 3. 2017 do 30. 6. 2017.

Přihláška není zpoplatněna.

Jeden výrobce může přihlásit do soutěže více svých výrobků, nicméně každý výrobek musí být přihlášen na samostatné přihlášce.

Podmínky přihlášení výrobku do soutěže:

Do soutěže mohou být přihlášeny nové nebo významně zdokonalené výrobky, které byly uvedeny výrobcem na trh v posledních 3 letech.
Podmínkou přihlášení je řádné vyplnění formuláře Přihláška do soutěže (dále jen „přihláška“), který je umístěn na internetových stránkách www.foodnet.cz, a jeho včasné zaslání organizátorovi soutěže. Řádným vyplněním se rozumí uvedení všech povinných údajů a jejich stvrzení podpisem.

K přihlášce je nutné doložit:

1. Výsledky laboratorní analýzy výživových údajů výrobku v rozsahu: energetická hodnota, tuky, nasycené mastné kyseliny, sacharidy, cukry, bílkoviny a sůl.

2. Výsledky laboratorní analýzy, které dokládají klíčovou vlastnost výrobku (například zvýšený obsah živin, nižší obsah kontaminantů, obsah klíčové složky apod.). Pokud nelze doložit tuto skutečnost z důvodu dostupnosti metody, je možné tuto skutečnosti pouze prohlásit.

Originál všech výše uvedených požadovaných dokumentů je nutné zaslat v jednom vyhotovení na adresu organizátora soutěže: Potravinářská komora České republiky, Počernická 96/272, 108 03 Praha 10 – Malešice. Zároveň je požadováno dodání těchto dokumentů také elektronicky na e-mail: gabrovska@foodnet.cz.
V případě, že nebude zaslaná přihláška nebo další požadované dokumenty kompletní, požádá organizátor výrobce o jejich doplnění.


Odesláním přihlášky výrobce vyslovuje souhlas s účastí a pravidly soutěže a prohlašuje, že:

 • veškeré informace uvedené v přihlášce jsou úplné, pravdivé a doložitelné;

 • jím přihlášený výrobek neporušuje duševní práva třetích osob a veškerá práva duševního vlastnictví vzniklá v souvislosti s tímto výrobkem na své náklady vypořádal nebo v budoucnu vypořádá;

 • odpovídá za škodu způsobenou organizátorovi soutěže v důsledku nepravdivosti výše uvedeného prohlášení, a to v neomezené výši způsobené škody;

 • na vyžádání organizátora poskytne doplňující informace, zejména pro potřeby ověření informací uvedených v přihlášce.

 

Harmonogram

Soutěž probíhá v termínu od 31. 3. 2017  do 31. 8. 2017.

Příjem přihlášek do soutěže bude probíhat v termínu od 31. 3. 2017 do 30. 6. 2017.

V termínu od 3. 7. 2017 do 11. 8. 2017 bude probíhat vyhodnocení soutěže odbornou porotou.

Vítězné výrobky budou vyhlášeny 15. 8. 2017 a o výsledcích budou výrobci informováni prostřednictvím e-mailu a telefonicky. Výsledky budou rovněž umístěny na internetových stránkách organizátora.

Slavnostní vyhlášení proběhne na výstavě Země živitelka v Českých Budějovicích, která se koná v termínu od 24. 8. 2017 do 29. 8. 2017.

Oblasti inovace

Níže uvedené oblasti inovací a jejich podkategorie je nutné vnímat jako vodítko. Výčet není úplný a připouští se i další nevyjmenované možnosti. Výrobce v přihlášce uvede, v čem je výrobek inovativní a popíše, jak výrobek jím uvedenou inovaci splňuje.

a) Bezpečnost potravin

i. Díky novému přístupu k systému řízení při výrobě nebo distribuci je zajištěna zlepšená bezpečnost hotového výrobku (například zlepšení komunikace systému sledovatelnosti – online dostupnost o výrobcích, nový přístup ke kontrole při výrobě, nové at-line nebo online analytické postupy, zlepšení systému zajištění hygieny při výrobním procesu apod.).

ii. Použití aktivních nebo inteligentních obalových prvků (například antimikrobiální obaly, obaly s informativní funkcí, balení do ochranné atmosféry apod.).

iii. Inovované procesy výroby, které snižují riziko vzniku kontaminantů nebo pomáhají odstranit kontaminanty během výrobního procesu (například snížení obsahu procesních kontaminantů, snížení rizika růstu patogenní mikroflóry – úprava receptury a ověření, že výrobek nepatří mezi výrobky podporující růst Listerie monocytogennes apod.).

b) Potraviny a zdraví

i. Díky způsobu zpracování zůstávají zachovány dobré výživové vlastnosti surovin (vitaminy, minerální látky).

ii. Potraviny s obsahem látek s pozitivním vlivem na lidské zdraví (schválené zdravotní tvrzení).

iii. Potraviny obohacené o výživově aktivní látky (encapsulované vitaminy apod.)

c) Kvalita potravin

i. Potraviny ojedinělé díky místu provenience (je třeba doložit, že místo provenience nebo lokálně používaný způsob výroby má vliv na vlastnosti produktu).

ii. Způsob zpracování potraviny s vysokou přidanou hodnotou (např. dlouho zrající sýry, fermentované masné výrobky apod.).

iii. Netradiční receptura výrobku (použití netradiční složky vedoucí ke zlepšení užitných vlastností potraviny (například trvanlivost, senzorické vlastnosti, skladovatelnost za různých podmínek apod.), změna poměru složek).

iv. Neobvyklý způsob zpracování vedoucí ke zlepšení užitných vlastností potraviny. 

d) Reformulace roku

i. Potraviny, u kterých byl snížen obsah cukru, tuku nebo soli

ii. Potraviny, u kterých byl snížen obsah celkové energie nebo obsah energie na porci

iii. Potraviny, u kterých bylo vylepšeno složení tuků, např. snížení nebo odstranění transmastných kyselin, snížení nasycených mastných kyselin, atd.

iv. Obohacení portfolia o výrobek s vylepšeným složením z hlediska obsahu cukru, tuku, soli nebo z hlediska obsahu energie.

Poznámka: výrobce nemůže přihlásit výrobky zpracované inovativní technologií v každém ročníku soutěže, pokud je oblastí inovace právě tato technologie. 

Hodnocení

Hlavní kritéria hodnocení jsou:

 1. Inovativnost výrobku (30 %)

 2. Výživová hodnota výrobku – výrobek nemusí být v této oblasti inovativní, hodnotí se celkový profil potraviny (30 %)

 3. Senzorické vlastnosti výrobku (30 %)

 4. Celkový dojem hodnotitele (10 %)

 

Hodnocení přihlášených výrobků provádí nezávislá porota složená z odborníků vědeckých a výzkumných pracovišť, zástupců potravinářského průmyslu (organizátora soutěže) a dalších významných institucí.

Kontakt

Potravinářská komora České republiky
Česká technologická platforma pro potraviny
Počernická 96/272, 108 03 Praha 10 – Malešice
E-mail: foodnet@foodnet.cz
Web: www.foodnet.cz, www.ctpp.cz

Kontaktní osoba:
Danu Gabrovská
gabrovska@foodnet.cz
+420 296 411 192
+420 737 287 004

Výsledky za rok 2017

Do čtvrtého  ročníku soutěže se přihlásilo 18 společností s celkem 40 výrobky. Pro čtvrtý ročník soutěže byly definovány následující  soutěžní kategorie:

 • Kategorie MIKRO podnik
 • Kategorie Inovace v rámci potravin pro zvláštní výživu
 • Kategorie Reformulace roku
 • Kategorie Inovace

Výsledky čtvrtého  ročníku jsou následující:

Kategorie: MIKRO podnik

COOC FOOD s.r.o. – Ořechový bio chléb
COOC FOOD s.r.o. – Žitné crackers  
Kitl s.r.o. –  Kitl  Smrkáček BIO
Zemědělské a obchodní družstvo Hlavnice – Hlavnický sýr s vlašskými ořechy

Kategorie: Inovace v rámci potravin pro zvláštní výživu

BOHEMILK, a.s. – Benefit Impuls
FrostFood a.s.  - Don Peppe bezlepkové jahodové knedlíky
IREKS ENZYMA, s.r.o. – Bezlepkový ovesný chléb
MADETA a.s. – Jihočeský Cottage bez příchuti laktóza <0,01 %

Kategorie: Reformulace roku

Beas, a s. – Chléb Kardicorn vícezrnný
CORAX TRADING s.r.o. – Jihočeské Jerky zvěřinové natur
IREKS ENZYMA, s.r.o. – Čiroková bageta sypaná
Nestlé Česko, s.r.o. – Margot s kokosem
POLABSKÉ MLÉKÁRNY a.s. -  Tvaroháček malina
SEMIX PLUSO, spol. s.r.o. – Ovesné lupínky s jablky a skořicí

Kategorie: Inovace

Beas, a.s. – Chléb Hradišťan dvoukváskový
Masokombinát Polička a.s. – Hovězí pršut
POLABSKÉ MLÉKÁRNY a.s. – MILKO Můj Skyr bílý
SEMIX PLUSO, spol. s.r.o. – Lněné semínko mleté s kešu oříšky a dýní
Zeelandia spol. s r.o. – Luštěninový ošatkový chléb
ZEMAN maso-uzeniny, a.s. – Steaková masa – Entrecote steak

Všem vítězným výrobkům a společnostem gratulujeme. Ostatním děkujeme za účast. Doufáme, že i v následujících letech bude ze strany společností zájem hlásit do soutěže své inovativní výrobky.

Výsledky za rok 2016

Výsledky za rok 2016

Do třetího ročníku soutěže se přihlásilo 18 společností s celkem 37 výrobky. Pro třetí ročník soutěže byly definovány dvě soutěžní kategorie

 • Kategorie mikropodniky
 • Kategorie malé, střední a velké podniky

Výsledky třetího ročníku jsou následující:

Kategorie: Mikropodniky

 • Masové lupínky – rybí - CORAX Trading s.r.o.
 • Pohankový bezlepkový bezmoučný chléb – Koláčkova pekárna s.r.o.
 • Red velvet muffin – Koláčkova pekárna s.r.o.
 • Pivní rohlík se záparou – Resolution, s.r.o.

Kategorie: Ostatní výrobci

 • Chléb Hradišťan® – BEAS, a.s.
 • Vanila vanilkový jogurt 1 kg - BOHEMILK, a.s.
 • Směs ANTIQUE určená pro výrobu ječno-ovesného chleba a pečiva – IREKS ENZYMA s.r.o.
 • Jihočeské pomazánkové tradiční laktóza < 0,01 % – MADETA a.s.
 • RIB EYE STEAK, SIRLOIN STEAK, RUMP STEAK (jako jeden výrobek) – Masokombinát Polička a.s.
 • Žervé s kozím tvarohem – POLABSKÉ MLÉKÁRNY a.s.
 • Kuřecí Cordon Bleu smažený – Vodňanská drůbež, a.s.
 • Žitnopšeničný chléb Ebony – Zeelandia spol. s r.o.
 • Brdská klobása - ZEMAN maso uzeniny, a.s.


Všem vítězným výrobkům a společnostem gratulujeme. Ostatním děkujeme za účast. Doufáme, že i v následujících letech bude ze strany společností zájem hlásit do soutěže své inovativní výrobky.

Výsledky za rok 2015

Výsledky za rok 2015

Do druhého ročníku soutěže se přihlásilo 20 společností s celkem 38 výrobky. Jedna společnost byla  ze soutěže vyřazena z důvodu nesprávného označení výrobku  na etiketě.

Pro druhý ročník soutěže byly definovány dvě soutěžní kategorie

 • Kategorie mikropodniky
 • Kategorie malé, střední a velké podniky

Výsledky druhého ročníku jsou následující:

Kategorie: Mikropodniky

 • Kitl Syrob Bezový – Kitl s.r.o.
 • Hlavnická ricotta – Zemědělské a obchodní  družstvo Hlavnice

Kategorie: Malé, střední a velké podniky

 • Ličenský Kardík ® – BEAS, a.s.
 • Opočenský jogurt (čokoláda-višeň, borůvka –ostružina, broskev-meruňka, jahoda) - BOHEMILK, a.s.
 • Jihočeské Jerky z třeboňského kapra (natur, kořeněné)  – CORAX Trading s.r.o.
 • UGO Meloun, pomeranč, jahoda a UGO Okurka, jablko, citron – Kofola a.s.
 • Roztíratelné máslo z Vysočiny – LACRUM Velké Meziříčí, s.r.o.
 • Fitness syrovátkový nápoj brusinka – MADETA a.s.
 • Hubertská štola – MASO UZENINY PÍSEK, a.s.
 • Herold – tvrdý sýr z Vysočiny – Moravia Lacto a.s.
 • Rakytníková zmrzlina vodová – TIPAFROST, a.s.

Všem vítězným výrobkům a společnostem gratulujeme. Ostatním děkujeme za účast. Doufáme, že i v následujících letech bude ze strany společností zájem hlásit do soutěže své inovativní výrobky.

Výsledky za rok 2014

Výsledky za rok 2014

Do prvního ročníku soutěže se přihlásilo 17 společností s celkem 37 výrobky. Jedna společnost byla však pro chybné zařazení výrobku v rámci legislativy vyřazena, tedy ve výsledku bylo hodnoceno 36 výrobků od 16 společností.

 

Pro první ročník byly definovány dvě soutěžní kategorie:

-          Potraviny pro zvláštní lékařské účely

-          Ostatní potravinářské výrobky

 

V kategorii Potraviny pro zvláštní lékařské účely je vyhlašován 1 výrobek a v kategorii Ostatní potravinářské výrobky deset nejlepších výrobků. Pokud se v první desítce objevila stejná společnost vícekrát, bude odměněna pouze jednou. Ceny zůstávají pro společnosti do slavnostního vyhlášení překvapením.

 

Výsledky prvního ročníku soutěže jsou následující:

 

Kategorie: Potraviny pro zvláštní lékařské účely

-          Nutrisen – Bohušovická mlékárna, a.s.

 

Kategorie: Ostatní potravinářské výrobky

-          Matylda z hor pařené tyčky - POLABSKÉ MLÉKÁRNY a.s.

-          UGO Mrkev, jablko - Kofola a.s.

-          UGO Pomeranč - Kofola a.s.

-          Klášterní sýr - MADETA a.s.

-          Chléb bez lepku - SEMIX PLUSO, spol. s r.o.

-          UGO Řepa, jablko - Kofola a.s.

-          Chléb Ličenský Zrník - BEAS, a.s. - Pekárna Lično

-          Jihočeský syreček - MADETA a.s.

-          Čokoládový dort bez lepku - SEMIX PLUSO, spol. s r.o.

-          Chmelinky - CARLA spol. s r.o.

 

Všem vítězným výrobkům a společnostem velmi gratulujeme. Ostatním děkujeme za účast. Doufáme, že i v následujících letech bude ze strany společností zájem hlásit do soutěže své inovativní výrobky.

____________________________________

NOVINKA 2017!

Pravidla soutěže

Tato pravidla upravují soutěž s názvem „Cena Potravinářské komora ČR o nejlepší inovativní potravinářský výrobek“ (dále jen „soutěž“) a jsou jediným závazným dokumentem pro organizování této soutěže.

Organizátorem soutěže je Potravinářská komora České republiky, IČ: 63110652, se sídlem Počernická 96/272, 108 03 Praha 10 – Malešice a její organizační složka Česká technologická platforma pro potraviny (dále jen “organizátor“).

Informace o soutěži jsou umístěny na internetových stránkách organizátora www.foodnet.cz (dále jen „internetové stránky“).
Soutěž probíhá v termínu od 31. 3. 2017 do 31. 8. 2017. Aby mohl být inovativní potravinářský výrobek (dále jen „výrobek“) do soutěže zařazen, musí být do soutěže řádně přihlášen, a to v termínu od 31. 3. 2017 do 30. 6. 2017.

Účast v soutěži je dobrovolná.

Soutěže se může zúčastnit každý subjekt se sídlem na území České republiky zabývající se potravinářskou výrobou (dále jen „výrobce“).
Do soutěže mohou být přihlášeny nové nebo významně zdokonalené výrobky, které byly uvedeny výrobcem na trh v posledních 3 letech. Na výrobky ve stádiu prototypu se tato soutěž nevztahuje.

Přihlášení výrobků probíhá v termínu od 31. 3. 2017 do 30. 6. 2017 a přihláška není zpoplatněna.
Jeden výrobce může přihlásit do soutěže více svých výrobků, nicméně každý výrobek musí být přihlášen na samostatné přihlášce.

K termínu 30. 6. 2017 bude ukončen příjem přihlášek do soutěže. V termínu od 3. 7. do 11. 8. 2017 pak bude probíhat vyhodnocení soutěže odbornou nezávislou porotou (dále jen „porota“).
Do konečného vyhodnocení soutěže jsou zahrnuty pouze ty výrobky, které splnily všechny podmínky stanovené těmito pravidly soutěže.
Součástí hodnocení přihlášených výrobků je také jejich senzorické hodnocení. Z toho důvodu bude po výrobci požadováno dodání přihlášeného výrobku organizátorovi. Výrobky budou dodány v období od 3. 7. 2017 do 15. 7. 2017, konkrétně před termínem zasedání hodnotící komise. Výrobce bude organizátorem s dostatečným časovým předstihem na dodání výrobků prostřednictvím e-mailu a telefonicky upozorněn. Organizátor sdělí výrobci přesný termín dodání výrobků a požadovaný počet kusů.

Výsledky budou vyhlášeny 15. 8. 2017 a výrobci budou o umístění výrobků informováni. Výsledky budou rovněž umístěny na internetových stránkách organizátora.

Slavnostní vyhlášení proběhne na výstavě Země živitelka v Českých Budějovicích, která se koná v termínu od 24. 8. 2017 do 29. 8. 2017.
Výsledková listina pro všechny přihlášené výrobky bude k dispozici u organizátora soutěže a na jeho internetových stránkách.

Organizátor se tímto zavazuje, že bude dodržovat právní předpisy, zejm. zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Účastí v soutěži projevuje každý výrobce svůj souhlas s jejími pravidly a s tím, že organizátor je oprávněn uveřejnit výsledky soutěže na svých internetových stránkách. Zároveň tak výrobce projevuje i svůj souhlas s tím, že organizátor je oprávněn nakládat s jím poskytnutými informacemi v rozsahu realizace této soutěže včetně poskytnutí všech informací členům odborné poroty, a to za účelem vyhodnocení soutěže.
Zároveň výrobce účastí v soutěži projevuje svůj souhlas s tím, že organizátor je oprávněn, jako vlastník databáze osobních údajů poskytnutých v rozsahu této soutěže a pro účely její realizace, databázi využívat, a to zejména k zasílání informací týkajících se dalších pokračování soutěže, zasílání novinek o soutěži a informací podobného charakteru.
Účastí v soutěži každý výrobce potvrzuje, že je seznámen se všemi právy, která mu vyplývají ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tj. zejména s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné a může kdykoliv požádat o odstranění svých osobních údajů z uvedené databáze.

Účastí v soutěži každý účastník projevuje svůj souhlas s uveřejněním výsledků soutěže na internetových stránkách organizátora, a to v rozsahu uvedení názvu výrobce, resp. výrobku, umístění, fotodokumentace výrobku a jeho popisu.
Účastí v soutěži každý výrobce projevuje svůj souhlas s tím, že pokud se výrobce, resp. výrobek v soutěži umístí na hodnoceném místě, organizátor je oprávněn uveřejnit informace uvedené v přihlášce a dokumentační materiál (text, video, fotografie apod.) z předávání cen. Účastí v soutěži každý výrobce projevuje svůj souhlas také s tím, že organizátor je oprávněn informace uvedené v přihlášce a dokumentační materiál z předávání cen využívat v souvislosti se soutěží a aktivitami organizátora, a to zejména na internetových stránkách organizátora, v tištěných a elektronických médiích, tj. výrobce, resp. výrobek propagovat.

Organizátor si vyhrazuje právo změnit soutěžní pravidla, případně soutěž bez náhrady zrušit.

Tato pravidla soutěže nabývají účinnosti dnem 31. 3. 2017.

© Lithium a.s. 2013, provozuje LITHIUM a.s. v rámci služeb www.servisuj.cz. Vyrobeno v Podpůrné stránky pro vaši webovou prezentaci