Níže uvedené oblasti inovací a jejich podkategorie je nutné vnímat jako vodítko. Výčet není úplný a připouští se i další nevyjmenované možnosti. Výrobce v přihlášce uvede, v čem je výrobek inovativní a popíše, jak výrobek jím uvedenou inovaci splňuje.

a) Bezpečnost potravin

 • i. Díky novému přístupu k systému řízení při výrobě nebo distribuci je zajištěna zlepšená bezpečnost hotového výrobku (například zlepšení komunikace systému sledovatelnosti – online dostupnost o výrobcích, nový přístup ke kontrole při výrobě, nové at-line nebo online analytické postupy, zlepšení systému zajištění hygieny při výrobním procesu apod.).
 • ii. Použití aktivních nebo inteligentních obalových prvků (například antimikrobiální obaly, obaly s informativní funkcí, balení do ochranné atmosféry apod.).
 • iii. Inovované procesy výroby, které snižují riziko vzniku kontaminantů nebo pomáhají odstranit kontaminanty během výrobního procesu (například snížení obsahu procesních kontaminantů, snížení rizika růstu patogenní mikroflóry – úprava receptury a ověření, že výrobek nepatří mezi výrobky podporující růst Listerie monocytogennes apod.).

b) Potraviny a zdraví

 • i. Díky způsobu zpracování zůstávají zachovány dobré výživové vlastnosti surovin (vitaminy, minerální látky).
 • ii. Potraviny s obsahem látek s pozitivním vlivem na lidské zdraví (schválené zdravotní tvrzení).
 • iii. Potraviny obohacené o výživově aktivní látky (encapsulované vitaminy apod.).

c) Kvalita potravin

 • i. Potraviny ojedinělé díky místu provenience (je třeba doložit, že místo provenience nebo lokálně používaný způsob výroby má vliv na vlastnosti produktu).
 • ii. Způsob zpracování potraviny s vysokou přidanou hodnotou (např. dlouho zrající sýry, fermentované masné výrobky apod.).
 • iii. Netradiční receptura výrobku (použití netradiční složky vedoucí ke zlepšení užitných vlastností potraviny (například trvanlivost, senzorické vlastnosti, skladovatelnost za různých podmínek apod.), změna poměru složek).
 • iv. Neobvyklý způsob zpracování vedoucí ke zlepšení užitných vlastností potraviny.

d) Reformulace roku

 • i. Potraviny, u kterých byl snížen obsah cukru, tuku nebo soli
 • ii. Potraviny, u kterých byl snížen obsah celkové energie nebo obsah energie na porci
 • iii. Potraviny, u kterých bylo vylepšeno složení tuků, např. snížení nebo odstranění transmastných kyselin, snížení nasycených mastných kyselin, atd.
 • iv. Obohacení portfolia o výrobek s vylepšeným složením z hlediska obsahu cukru, tuku, soli nebo z hlediska obsahu energie.

Poznámka: výrobce nemůže přihlásit výrobky zpracované inovativní technologií v každém ročníku soutěže, pokud je oblastí inovace právě tato technologie.