Vodítka pro hodnocení výrobků přihlášených do soutěže

V této příloze je uveden demonstrativní výčet vodítek pro hodnocení výrobků přihlášených do soutěže v následujících kategoriích:

 

a) Bezpečnost a kvalita potravin

1. Díky novému přístupu k systému řízení při výrobě nebo distribuci je lépe zajištěna bezpečnost hotového výrobku (například zlepšením komunikace v rámci systému sledovatelnosti – online dostupnost informací o výrobcích, nový přístup ke kontrole při výrobě, nové at-line nebo online analytické postupy, zlepšení systému zajištění hygieny při výrobním procesu apod.).

2. Použití aktivních nebo inteligentních obalových prvků (například antimikrobiální obaly, obaly s informativní funkcí, balení do ochranné atmosféry apod.).

3. Inovované procesy výroby, které snižují riziko vzniku kontaminantů nebo pomáhají odstranit kontaminanty během výrobního procesu (například snížení obsahu procesních kontaminantů, snížení rizika růstu patogenní mikroflóry – úprava receptury a ověření, že výrobek nepatří mezi výrobky podporující růst Listerie monocytogenes apod.).

4. Potraviny ojedinělé díky místu provenience (je třeba doložit, že místo provenience nebo lokálně používaný způsob výroby má vliv na vlastnosti produktu).

5. Způsob zpracování potraviny s vysokou přidanou hodnotou (např. dlouho zrající sýry, fermentované masné výrobky apod.).

6. Netradiční receptura výrobku (použití netradiční složky vedoucí ke zlepšení užitných vlastností potraviny (například trvanlivost, senzorické vlastnosti, skladovatelnost za různých podmínek apod.), změna poměru složek).

7. Neobvyklý způsob zpracování vedoucí ke zlepšení užitných vlastností potraviny.

 

b) Reformulace roku

1. Potraviny, u kterých byl snížen obsah cukrů, tuku anebo soli.

2. Potraviny, u kterých byl snížena energetická hodnota .

3. Potraviny, u kterých byla změněna skladba mastných kyselin, např. snížení nebo odstranění transmastných kyselin, snížení podílu nasycených mastných kyselin, atd.

4. Potraviny, u kterých díky způsobu zpracování zůstávají zachovány dobré výživové vlastnosti surovin (např.: vitaminy, minerální látky, vláknina), případně u kterých byl zlepšen obsah obohacením či navýšením obsahu určité živiny nebo složky bohaté na danou živinu (např. navýšení obsahu vlákniny, bílkovin atd.)

5. Potraviny, které obsahují látky s pozitivním vlivem na lidské zdraví (schválené zdravotní tvrzení).

 

c) Potraviny pro zvláštní výživu

 

Pro tuto kategorii se uplatní požadavky platných právních předpisů.