Přihlášení probíhá v termínu od 31. 3. 2018 do 30. 6. 2018.

Přihláška není zpoplatněna.

Jeden výrobce může přihlásit do soutěže více svých výrobků, nicméně každý výrobek musí být přihlášen na samostatné přihlášce.

Podmínky přihlášení výrobku do soutěže:

Do soutěže mohou být přihlášeny nové nebo významně zdokonalené výrobky, které byly uvedeny výrobcem na trh v posledních 3 letech.
Podmínkou přihlášení je řádné vyplnění formuláře Přihláška do soutěže (dále jen „přihláška“), který je umístěn na internetových stránkách www.foodnet.cz, a jeho včasné zaslání organizátorovi soutěže. Řádným vyplněním se rozumí uvedení všech povinných údajů a jejich stvrzení podpisem.

K přihlášce je nutné doložit:

1. Výsledky laboratorní analýzy výživových údajů výrobku v rozsahu: energetická hodnota, tuky, nasycené mastné kyseliny, sacharidy, cukry, bílkoviny a sůl.

2. Výsledky laboratorní analýzy, které dokládají klíčovou vlastnost výrobku (například zvýšený obsah živin, nižší obsah kontaminantů, obsah klíčové složky apod.). Pokud nelze doložit tuto skutečnost z důvodu dostupnosti metody, je možné tuto skutečnosti pouze prohlásit.

Originál všech výše uvedených požadovaných dokumentů je nutné zaslat v jednom vyhotovení na adresu organizátora soutěže: Potravinářská komora České republiky, Počernická 96/272, 108 03 Praha 10 – Malešice. Zároveň je požadováno dodání těchto dokumentů také elektronicky na e-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..
V případě, že nebude zaslaná přihláška nebo další požadované dokumenty kompletní, požádá organizátor výrobce o jejich doplnění.

Odesláním přihlášky výrobce vyslovuje souhlas s účastí a pravidly soutěže a prohlašuje, že:

  • veškeré informace uvedené v přihlášce jsou úplné, pravdivé a doložitelné;
  • jím přihlášený výrobek neporušuje duševní práva třetích osob a veškerá práva duševního vlastnictví vzniklá v souvislosti s tímto výrobkem na své náklady vypořádal nebo v budoucnu vypořádá;
  • odpovídá za škodu způsobenou organizátorovi soutěže v důsledku nepravdivosti výše uvedeného prohlášení, a to v neomezené výši způsobené škody;
  • na vyžádání organizátora poskytne doplňující informace, zejména pro potřeby ověření informací uvedených v přihlášce.

 

Přihláška ve formátu docx

Přihláška ve formátu pdf