Soutěž probíhá v termínu od 31. 3. 2022 do 31. 8. 2022.

 

Příjem přihlášek do soutěže bude probíhat v termínu od 31. 3. 2022 do 30. 6. 2022.

 

V termínu od 2. 7. 2022 do  30.7.2022 bude probíhat vyhodnocení soutěže odbornou porotou.

 

Vítězné výrobky budou vyhlášeny 2. 8. 2022 a o výsledcích budou výrobci informováni prostřednictvím e-mailu a telefonicky. Výsledky budou rovněž umístěny na internetových stránkách organizátora.

Slavnostní  vyhlášení  vítězů proběhne na podzimním Žofínském fóru věnovaném potravinářství.