Soutěž probíhá v termínu od 1. 3. 2024 do 31. 8. 2024.

Příjem přihlášek do soutěže bude probíhat v termínu od 1. 3. 2024 do 15. 6. 2024.

V termínu od 2. 7. 2024 do 30. 7. 2024 bude probíhat vyhodnocení soutěže odbornou porotou.

Vítězné výrobky budou vyhlášeny nejpozději do 31. 8. 2024. O výsledcích budou výherci informováni prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky. Výsledky budou rovněž umístěny na internetových stránkách organizátora.